Felhasználási feltételek, szabályzat

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) Szalai Gábor EV. (Adószám: , Cégjegyzék szám: ;elektronikus levelezési címe: hello@nyerjma.hu, a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett nyerjma.hu internetes weboldalon és mobil alkalmazáson (továbbiakban:Weboldal vagy Weblap) keresztül elérhető szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza.
Jelen Szabályzat szempontjából felhasználónak (a továbbiakban: Felhasználó) minősül minden olyan személy, aki:
– megtekinti a Weblapot,
– regisztrál,
– használja a Weboldal szolgátatásait (játék),
– kredit pontot ajándékra cserél

A Felhasználó, felhasználói fiók létrehozása esetén(regisztráció), vagy bejelentkezés során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, és az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására.

1, Általános rendelkezések:

– A Weboldal nem szerencsejáték oldal, az elérhető lottó játék szórakoztatási és marketing célokat szolgál, a játékban valódi pénz nem nyerhető.
– A Weboldal használata ingyenes.
– Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására, melyről tájékoztatja a Felhasználót e-mailben, vagy rendszerüzenet formájában. A módosítást követően a Szolgáltatás és Weboldal további használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
– A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal rendszeres időközönként a szolgáltatással
összefüggő üzeneteket küldhet elektronikus levelezési címére. (pl: nyeremény értesítés,aktiváló email, rendszerüzenet)
– A Weboldal/Szolgáltatás használata a Felhasználó saját kockázatára és felelõsségére történik.
– Az Üzemeltetõ nem vállal semmilyen felelõsséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébõl, illetve az oldalak elõzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredõ vélt vagy valós károkért.
– Az Üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a szolgáltatás elérésébõl. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.
– A Felhasználó köteles a Szolgáltatást a hatályos jogszabályok, és a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.
– Az üzemeltető semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, az üzemeltető nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak. Ugyanakkor minden megtesz, hogy rendszeréből eltávolítsa azokat a felhasználókat akik bizonyíthatóan kár okozás céljából használják azt. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
– Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem.
– A felhasználó bármikor kérheti felhasználói fiókja törlését, ekkor az esetlegesen felhalmozott kredit pontok törlődek.

 

2, Ajándéktárgyak, kredit rendszer:
a, Általános rendelkezések:
– A Felhasználónak lehetősége van a 2,3,4,5 találatos játékokért kapott jutalmat (kredit) a megfeleő értékű ajándékra cserélni, ha rendelkezésére áll elegendő kredit pont.

– Az üzemeltető határozatlan időközönként tesz elérhetővé új ajándékokat, így előfordulhat hogy bizonyos időszakokban elfogy – nincs beváltható nyeremény. Ebben az esetben a kreditek csak a következő ajándék feltöltés alkalmával válthatók be.
– Az üzemeltető nem vállal felelősséget az ajándék beváltás folytonosságáért, és a beváltható ajándékok folyamatos elérhetőségéért.
– Az üzemeltető fenntartja a jogot a kreditre cserélhető ajándéktárgyak értesítés nélküli módosítására, eltávolítására, a kredit érték módosítására
– A beváltható ajándékok listája a Nyeremények menüpontban található, itt van lehetőség a beváltásra is.
b, Kredit beváltás ajándékra
– Az üzemeltető vállalja hogy a sikeresen beváltott ajándékokat 30 napon belül postai úton eljuttatja a Felhasználónak, ha Felhasználó hitelt érdemlően igazolni tudja a regisztrációkor megadott adatait.
– Az üzemeltető fenntartja a jogot hogy ajándék átadás esetén, amennyiben a felhasználó nem tudja igazolni az adatait,az üzemeltető az ajándékok átadását megtagadhatja.
– A Felhasználó tudomásul veszi hogy ajándékokra az üzemeltető jótállást, garanciát nem vállal.
Garanciális ajándékok esetén(elektromos eszközök), a garanciális ügyintézést a Felhasználó kezdeményezheti az ajándék forgalmazójánál, a mellékelt számla és garanciajegy felhasználásával.
– Az üzemeltető nem vállal felelősséget a szállításból(futárszolgálat,posta) adódó esetleges károkért, de segítséget nyújt a Felhasználó és a szállító cég közötti kártérítés elintézésében.

3, Ingyenes lottójáték
– Regisztrált és bejelentkezett felhasználóknak lehetősége van a Weboldalon közzétett Lottó játék használatára.
– A lottó játék a klasszikus 5-ös lottó szabályaira épül, 5 számot kell kiválasztani a 90-es mezőről.
– A sorsolás, a Sorsolás gombra kattintva azonnal megtörténik, ha a Felhasználó jogosult a játékra.(Rendelkezik minimum 1 felhasználható szelvénnyel)
– A sorsolást véletlen szám generátor végzi
– Alap esetben minden Felhasználó napi 1 játékot játszhat, ez fel nem használás esetén elveszik.
– A Felhasználónak lehetősége van bizonyos módokon extra játékokhoz(plusz szelvény) jutnia, pl: meghívással, napi többszöri bejelentkezéssel, ajánló linkről történő regisztrációval
– A játék a 2,3,4, és 5 találatokat jutalmazza, nyereményként kredit pontokat ír jóvá a Felhasználó egyenlegén, melyet bejelentkezve tekinthet meg. A kredit pontok ajándékokra cserélhetők.
– A Felhasználó belépve tájékozódhat, hogy hány felhasználható szelvénnyel rendelkezik. A szelvény száma jelzi az aktuálisan futtatható sorsolások számát.(Ez a szám tartalmazza a napi 1 alapjátékot és a bónusz játékokat is)